beat365登陆注册用户足球体育网址网 | beat365省人民足球体育网址 | 政务服务网
欢迎访问beat365用户登录注册网, 个人中心
当前页面:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 人事信息 » 人事任免
信息公开目录
当前栏目:人事任免
信息列表
序号 索引号 名称 发布机构 生成日期
1 000014349/2020-1633623 beat365用户登录注册关于李国安同志挂任职务的通知 2020-06-08
2 000014349/2020-1633614 beat365用户登录注册关于王晓宁同志任职的通知 2020-06-08
3 000014349/2020-1633605 beat365用户登录注册关于陈浩淼等同志任免职的通知 2020-06-08
4 000014349/2020-1330299 beat365用户登录注册关于程静等同志任免职的通知 2020-05-18
5 000014349/2020-1330282 beat365用户登录注册关于张召力同志挂任职务的通知 2020-05-18
6 000014349/2020-1296889 beat365用户登录注册关于俞涛同志任免职的通知 2020-05-07
7 000014349/2020-1612398 beat365用户登录注册关于全优等同志任免职的通知 2020-04-10
8 000014349/2020-978402 beat365用户登录注册关于陈霍一同志挂任职务的通知 2020-03-15
9 000014349/2020-978389 beat365用户登录注册关于王应刚等同志任免职的通知 2020-03-15
10 000014349/2020-978378 beat365用户登录注册关于蔡仕馨等同志正式任职的通知 2020-03-14
11 000014349/2020-609584 beat365用户登录注册关于李圣文等同志任免职的通知 2020-02-06
12 000014349/2020-528578 beat365用户登录注册关于郑汝林等同志任免职的通知 2020-02-01
13 000014349/2019-2194262 beat365用户登录注册关于周志祥等同志任免职的通知 2019-12-23
14 000014349/2019-2024399 beat365用户登录注册关于支洋等同志任免职的通知 2019-12-17
15 000014349/2019-1573852 beat365用户登录注册关于谢朝纲等同志任免职的通知 2019-11-22
16 000014349/2019-1258815 beat365用户登录注册关于高嵘等同志挂任职务的通知 2019-11-03
17 000014349/2019-709498 beat365用户登录注册关于李军同志挂任职务的通知 2019-10-12
18 000014349/2019-601464 beat365用户登录注册关于吕庆等同志任免职的通知 2019-09-30
19 000014349/2019-552920 beat365用户登录注册关于潘兴隆等同志任免职的通知 2019-09-13
20 000014349/2019-513060 beat365用户登录注册关于龚涛等同志任免职的通知 2019-08-28
21 000014349/2019-513059 365体育平台网人民代表大会常务委员会任免名单 2019-08-28
22 000014349/2019-434031 beat365用户登录注册关于李斌等同志任免职的通知 2019-05-31
23 000014349/2019-434032 ​beat365用户登录注册关于严俊等同志任免职的通知 2019-03-07
24 000014349/2019-434033 beat365用户登录注册关于曹玮等同志任免职的通知 2019-02-27
25 000014349/2019-434034 beat365用户登录注册关于周志祥等同志正式任职的通知 2019-02-25